InBody

InBody er den mest nøyaktige kroppsanalysemaskinen. Den måler blant annet vekt, hvilestoffskifte, mengde muskler og fett og viceralt fett. Alle data måles uten bruk av empiriske data. InBody 720 er et analyseverktøy som måler kroppssammensetningen.

Følgende parametere blir målt:

 • Skjelettmuskulatur

 • Fettfri kroppsvekt

 • Hvordan muskulaturen er fordelt

 • Balanse i muskulaturen

 • Visceralt fett (bukfett)

 • BMI (kroppsmasseindeks)

 • Hvilestoffskiftet

 • Idealvekt

For å sikre nøyaktige resultater – må gitte forutsetninger være oppfylt:

 • Analysen bør ikke utføres like etter et måltid. Mengde mat vil beregnes som vekt og gi unøyaktige resultater

 • Toalettbesøk bør utføres før analyse. Volumet i blære og tarm vil bli inkludert i vektmålingen og kan derfor gi unøyaktige resultater

 • Unngå trening rett før analysen. Hard trening kan gi midlertidige endringer i kroppssammensetningen.

 • Stå stille 5 minutter før testen. Kroppsvæske har en tendens til å synke til bena når en person reiser seg.

 • Unngå dusj / badstue rett før analysen.

 • Unngå analyse ved menstruasjon. Kvinner kan oppleve økt væskeopphopning i kroppen – som kan påvirke resultatene.

 • Analysen bør utføres i normaltemeratur (20 – 25 grader). Kroppssammensetningen kan påvirkes ved varme eller kalde temperaturer.

 • Re-testing krever samme forutsetninger og testbetingelser som tidligere tester.

NB! Vi tester ikke pesoner under 18 år, gravide eller personer med pacemaker.

Standard utdata: Vekt, kroppsvæske, Dry Lean Mass, Lean Body Mass, kroppsfett, skjellettmuskelatur, BMI, fettprosent, Segmental Lean Analysis, Body Composition History, Body Fat-Lean Body Mass Control, Basal Metabolic Rate, Impedance at each segment/ frequency.

Annen utdata: Intracellulær væske, Extracellular Water, ECW/TBW Analysis, Visceral Fat Level, Segmental Fat Analysis, Visceral Fat Area, Segmental Body Water Analysis, Segmental ECW/TBW Analysis, Segmental ICW Analysis, Segmental ECW Analysis, Leg Lean Mass, TBW/LBM, Reactance, Whole Body and Segmental Phase Angle

Se våre behandlingstilbud